Penafian / Disclaimer

Penafian / Disclaimer
Blog ini tidak ada kaitan dengan mana-mana agensi kerajaan,swasta mahupun persatuan atau pertubuhan. Blog ini bersifat peribadi sebagai medium perkongsian tentang sejarah Daerah Muar khususnya dan Negeri Johor amnya. Segala pandangan dan penulisan adalah bersifat peribadi berasaskan sumber peribadi blogmaster. Untuk rujukan lebih tepat dan benar, sila buat rujukan dari sumber rasmi dan asli.

Rabu, 23 Disember 2020

Penantian Penubuhan Galeri Diraja Sebagai Alternatif Kepada Muzium Diraja

Sekitar tahun 2013, wujud satu program yang dikenali sebagai Satu Daerah Satu Muzium yang bakal dikendalikan oleh Yayasan Warisan Johor bagi memelihara warisan dan budaya sekitar. Ketika itu, dicadangkan penubuhan Muzium Pagoh dan Muzium Diraja Bandar Maharani bagi daerah Muar.

Setelah sekian lama menunggu, cadangan nampaknya masih tinggal cadangan tanpa sebarang tindakan yang konkrit. Terbaharu, dalam Draf Rancangan Tempatan Daerah (RTD) Muar 2030, muncul lagi cadangan bagi menyegerakan penubuhan Galeri Diraja (bukannya lagi Muzium Diraja - mungkin bercanggah atau keliru dengan Muzium Diraja yang telah wujud di Johor Bahru) .